Từ 1/6, trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định) tăng giá lên 2 lần

Chia sẻ

KTĐT - Kể từ 0 giờ ngày 1/6/2013, Công ty CP Tasco sẽ triển khai áp dụng mức thu phí trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định) tăng 2 lần so với mức thu hiện nay.

Mức thu mới cụ thể như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng thì vé lượt là 20.000 đồng/vé/lượt, 600.000 đồng/vé/tháng, 1.600.000 đồng/vé/quý. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 30.000 đồng/vé/lượt, 900.000 đồng/vé/tháng, 2.400.000 đồng/vé/quý. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là: 44.000 đồng/vé/lượt, 1.300.000 đồng/vé/tháng, 3.600.000 đồng/vé/quý. Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20fit: 80.000 đồng/vé/lượt, 2.400.000 đồng/vé/tháng, 6.400.000 đồng/vé/quý. Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40fit: 160.000 đồng/vé/lượt, 4.800.000 đồng/vé/tháng, 13.000.000 đồng/vé/quý.