Từ 10/10: Các báo điện tử phải có tên miền ".vn"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài ra các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội được cấp phép phải sử dụng ít nhất 1 tên miền ".vn".

Đây là quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về "Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet" của Bộ TT&TT sẽ chính thức có hiệu lực từ 10/10/2015. Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

Theo đó, các báo điện tử, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội đã được cấp phép phải sử dụng ít nhất 1 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
Báo điện tử phải sử dụng ít nhất 1 tên miền ".vn"
Báo điện tử phải sử dụng ít nhất 1 tên miền ".vn"
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định việc đăng ký tên miền “.vn” sẽ được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ trường hợp các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ và các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ TT&TT.

Cụ thể, các cấp của tên miền “.vn” liên quan đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia được bảo vệ, bao gồm: tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam; tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam…); các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước; và các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ TT&TT.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến tên miền được bảo vệ nêu trên được phép đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ TT&TT. Bộ TT&TT sẽ ban hành danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ. Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thực hiện giữ chỗ, bảo vệ các tên miền trong danh sách được phê duyệt.

Đối với cá nhân và tổ chức, việc đăng ký tên miền ".vn" phải đáp ứng các yêu cầu như: không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc; rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu lầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi dùng không dấu trong tiếng Việt… Trong quá trình sử dụng phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Bên cạnh đó, chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet. Cơ quan, tổ chức chỉ được cấp tên miền dưới tên miền đăng ký cho các đơn vị thành viên, các cá nhân đang làm việc trong cơ quan, tổ chức của mình và phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp dưới mà mình đã cấp; không được cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

VNNIC sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiệu quả, đúng quy định; đảm bảo an toàn việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet và bí mật thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet theo quy định.