Từ 4/1/2016, HNX chính thức áp dụng cách tính mới cho UPCoM Index

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn nửa năm vận hành ổn định, phản ánh sát diễn biến thị trường, HNX chính thức áp dụng cách tính mới cho chỉ số UPCoM Index từ ngày 4/1/2016.

Theo đó, chỉ số UPCoM Index được tính toán theo phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu đăng ký giao dịch trên HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chỉ số UPCoM Index mới không áp dụng tỷ lệ vốn hoá tối đa.

Trước đây, UPCoM Index được tính toán theo phương pháp so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với thời điểm gốc (ngày 24/6/2009).

Theo cách tính mới, UPCoM Index được tính toán theo phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường free-float, là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả công ty đăng ký giao dịch trên HNX, đáp ứng các tiêu chí xây dựng chỉ số của HNX.

Các cổ phiếu được lựa chọn là cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp đăng ký giao dịch tại HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. Chỉ số UPCoM Index mới không áp dụng tỷ lệ vốn hoá tối đa.

Sau khi áp dụng, định kỳ hàng quý, HNX sẽ thực hiện việc xem xét điều chỉnh đối với cổ phiếu tính chỉ số theo kỳ điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng và các điều chỉnh đặc biệt đối với chỉ số.

Các thay đổi khi điều chỉnh định kỳ và điều chỉnh đặc biệt đối với cổ phiếu trong rổ tính chỉ số này sẽ được công bố theo quy định tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số giá cổ phiếu của HNX.