Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 22/7, Quận ủy Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết 49, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp đã được Quận ủy Hoàng Mai tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết được triển khai sâu rộng, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp từng bước được nâng cao. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động bổ trợ tư pháp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân. Chất lượng công tác thi hành án dân sự được nâng lên một bước, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng lâu ngày được giải quyết dứt điểm, tỷ lệ các vụ tồn đọng giảm dần qua các năm.

Trong 8 năm qua, tỷ lệ các vụ án hình sự trọng điểm trên địa bàn được xử lý đạt trên 98%. Hoạt động xét xử của Tòa án quận cũng được nâng lên, kể từ khi tăng thẩm quyền cho Tòa án theo Nghị quyết của Quốc hội, số lượng các vụ án mà Tòa án quận thụ lý và giải quyết đã tăng theo từng năm. Cụ thể như năm 2009, Tòa án quận thụ lý 1.091 vụ thì đến năm 2012, tổng số vụ án Tòa án quận tiếp nhận là 1.337 vụ, đã giải quyết 1.268 vụ. Riêng 6 tháng đầu năm 2013, Tòa án quận tiếp nhận là 840 vụ, đã giải quyết 689 vụ…

Thời gian tới, quận Hoàng Mai chỉ đạo các cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, Đề án 06/ĐA-TU và Chương trình 02-CTr/BCĐ của Thành ủy Hà Nội về cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND, MTTQ quận và các đoàn thể nhân dân đối với hoạt động của cơ quan tư pháp; tập trung nâng cao chất lượng công tác truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác điều tra ngay từ khi khởi tố vụ án, không làm oan sai người vô tội và không bỏ lọt tội phạm…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần