Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2022

Hoa Ngân
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2022 để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 27/1/2022.

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 1/4/2021 của UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố; Quyết định số 5354/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2022.
Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2022 để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

Chi tiết định hướng mục tiêu, yêu cầu đối với kết quả sản phẩm của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các thông tin khác, vui lòng xem trên Cổng thông tin Điện tử Thành phố (hanoi.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (dost.hanoi.gov.vn) hoặc liên hệ trực tiếp:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Khu Liên cơ quan Thành phố, số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (024) 33553185 hoặc (024) 33824207 - Email: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 27/1/2022, các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 27/1/2022.

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2022 thực hiện theo phương thức tuyển chọn
Độc giả có thể vào trang web của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội để tải mẫu hồ sơ đăng ký tuyển chọn 2021 TẠI ĐÂY