Tỷ lệ gửi nhận SMS phải đảm bảo thành công từ 92% trở lên

Chia sẻ

Kinhtedothi - Nhà mạng phải đảm bảo tỷ lệ gửi nhận tin nhắn ngắn SMS của khách hàng thành công từ 92% trở lên.

Đây là chỉ tiêu bắt buộc đối với các mạng di động được Bộ TT&TT quy định tại Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn SMS trên mạng viễn thông di động mặt đất”, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2015.

Cũng theo Thông tư vừa được ban hành, thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình phải dưới 20 giây.

Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng dịch vụ có thể giám sát chất lượng dịch vụ SMS của các DN viễn thông.

Các DN cung cấp dịch vụ SMS trên mạng viễn thông di động mặt đất phải đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy chuẩn công bố, thực hiện các quy định về công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý.