Ụ nổi 14.000 tấn được hưởng chính sách hỗ trợ cơ khí trọng điểm

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đồng ý sản phẩm Ụ nổi 14.000 tấn phục vụ cho sửa chữa tàu trọng tải đến 53.000 tấn do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (TCT-CNTT Nam Triệu) sản xuất được hưởng chính sách hỗ trợ cơ khí trọng điểm.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đồng ý sản phẩm Ụ nổi 14.000 tấn phục vụ cho sửa chữa tàu trọng tải đến 53.000 tấn do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (TCT-CNTT Nam Triệu) sản xuất được hưởng chính sách hỗ trợ cơ khí trọng điểm. 
 
Thủ tướng cũng yêu cầu TCT-CNTT Nam Triệu sớm hoàn chỉnh dự án đầu tư để sản xuất sản phẩm Ụ nổi 14.000 tấn, đồng thời có phương án tài chính để đảm bảo các điều kiện vay vốn theo đúng quy định.

Như vậy, sản phẩm Ụ nổi 14.000 tấn của TCT-CNTT Nam Triệu sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009-2015.

Cụ thể,  khi sản xuất Ụ nổi nói trên, TCT-CNTT Nam Triệu được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động) với lãi suất cho vay, thời hạn cho vay và thời gian ân hạn phù hợp với quy định về tín dụng đầu tư của Nhà nước; được hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ quốc gia đối với các chi phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực;...

Bên cạnh đó, các loại vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm Ụ nổi và để đầu tư sản xuất sản phẩm Ụ nổi nói trên được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng không hoặc mức thuế suất sàn trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

TCT-CNTT Nam Triệu là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, được thành lập từ năm 1966. Trong những năm gần đây Tổng Công ty CNTT Nam Triệu đã có sự phát triển vượt bậc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Hiện tại, TCT-CNTT Nam Triệu cũng đã từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ việc sửa chữa các phương tiện thuỷ như Ụ nổi 1.600 tấn, Ụ khô 3.000 tấn, Ụ nổi 9.600 và đang tiến hành triển khai dự án ụ nổi 14.000 tấn để phục vụ sửa chữa tàu có trọng tải đến 53.000DWT, đáp ứng được nhu cầu của thị trường về việc sửa chữa tàu và các phương tiện thuỷ hiện nay.

Ụ nổi là thiết bị sửa chữa tàu thủy chuyên dụng. Khi muốn nâng tàu, họ đánh chìm ụ nổi này, tàu chạy vào giữa, cân chỉnh kê kích cho chính xác, rồi bơm nước trong thân ụ ra. Lực atsimét giúp Ụ sẽ nổi lên từ từ nâng cả con tàu lớn lên. Sau đó công nhân có thể tiến hành sửa chữa bảo dưỡng phần tàu dưới mớn nước.

Kinh tế đô thị cuối tuần