Quận Hoàn Kiếm:

UB MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ

Công Thọ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 6/10, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm (Hà Nội) Đinh Hồng Phong chủ trì hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2022 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Chín tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội quận và cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo của các Quận ủy và các cấp ủy cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức ngành dọc cấp trên, quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền cùng cấp, chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2022. Nhìn chung, các đơn vị đã hoàn thành các nội dung công tác trong 9 tháng đầu năm theo chương trình, kế hoạch.

Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2022 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2022 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Trong công tác dân vận, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội quận đã phát huy tốt vai trò nòng cốt vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Làm trung tâm đoàn kết, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; huy động các nguồn lực góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội quận Hoàn Kiếm và cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo của các các cấp ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức ngành dọc cấp trên, quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2022.

Việc phối hợp giữa chính quyền quận, các ban đảng, Văn phòng Quận ủy, các phòng, ngành, đơn vị quận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhìn chung được duy trì tốt. Chính quyền, các đơn vị đã quan tâm tạo điều kiện đối với hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị

Về nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong nhấn mạnh một số trọng tâm, cụ thể: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, thực hiện có hiệu quả 07 Chương trình, 33 Đề án của Quận ủy.

Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo chương trình công tác năm của đơn vị cũng như các chỉ tiêu, được giao theo ngành dọc cấp trên. Đặc biệt là các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về thực hiện hoạt giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được Thường trực Quận ủy phê duyệt từ đầu năm đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội quận năm 2022...

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Đối với UBND quận Hoàn Kiếm, cần tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và các đơn vị liên quan quan tâm để Quận đoàn sớm có trụ sở làm việc đảm bảo ổn định tổ chức.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thường xuyên quan tâm phối hợp, tạo điều kiện đối với hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, trong đó có nhiệm vụ về giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, tham gia quản lý nhà nước, phối hợp triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động…và trong thời gian cuối năm 2022, cần phối hợp thực hiện tốt các việc chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và Nhân dân trong dịp tết dương lịch 2023....