UBND tỉnh Đắk Nông có Chủ tịch mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn bổ sung ông Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004-2011.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn bổ sung ông Lê Diễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004-2011.

Theo Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 18/1/2010, Thủ tướng Chính phủ đã cử ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch thay ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần