UBND tỉnh Sơn La có Phó Chủ tịch mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn bổ sung ông Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004-2011.

KTĐT -  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn bổ sung ông Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004-2011.

Kinh tế đô thị cuối tuần