UBND TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Long An có Phó Chủ tịch mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm Thành viên UBND TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004-2011.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm Thành viên UBND TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004-2011.

Theo Quyết định 67 và 68/QĐ-TTg ngày 13/1/2010, Thủ tướng phê chuẩn bổ sung ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBND Quận I giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố thay cho bà Nguyễn Thị Thu Hà đã nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn bổ sung ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức Ủy viên UBND thành phố thay cho ông Trương Văn Lắm, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố đã nhận nhiệm vụ mới.

Theo Quyết định 64 và 65/QĐ-TTg ngày 13/1/2010, Thủ tướng phê chuẩn bổ sung ông Phạm Văn Rạch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An thay cho ông Đỗ Hoàng Việt, để nhận nhiệm vụ mới.

Kinh tế đô thị cuối tuần