Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2018

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2018.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Kế hoạch, 100% UBND các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình (giao ban trực tuyến) kết nối với UBND TP và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đối với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp và Hệ thống thư điện tử công vụ của TP.
100% các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được triển khai đồng bộ Hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thống nhất toàn TP.
100% doanh nghiệp, người dân có nhu cầu cung cấp dịch vụ công được phổ biến, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của TP.

100% đoàn viên thanh niên các cơ sở quận, huyện, xã, phường được đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về chính quyền điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các phần mềm dùng chung của TP được đào tạo, hướng dẫn, đảm bảo phần mềm triển khai đến đâu ứng dụng ngay đến đó, chú trọng việc tổ chức đào tạo trực tuyến thông qua môi trường mạng.

Triển khai một số thành phần cơ bản của: Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội, Hệ thống Giao thông thông minh, Hệ thống Du lịch thông minh./.