Ứng dụng công nghệ giúp minh bạch tài chính công

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 12/9, tại hội thảo về hướng tới nền tài chính công hiệu quả và hiện đại, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sau hơn 10 năm triển khai Dự án cải cách Quản lý tài chính công và xây dựng Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách kho bạc (TABMIS), đến năm 2013, 37 bộ, ngành đã trực tiếp tham gia phân bổ dự toán của đơn vị trên hệ thống. Trên phạm vi cả nước, TABMIS đã được triển khai thành công tại 1.500 điểm sử dụng.  Các chuyên gia cho rằng, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin sẽ nâng cao năng lực quản lý tài chính công, quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế và hiện đại hóa công tác lưu trữ dữ liệu cho các cơ quan Chính phủ…

Kinhtedothi - Ngày 12/9, tại hội thảo về hướng tới nền tài chính công hiệu quả và hiện đại, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sau hơn 10 năm triển khai Dự án cải cách Quản lý tài chính công và xây dựng Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách kho bạc (TABMIS), đến năm 2013, 37 bộ, ngành đã trực tiếp tham gia phân bổ dự toán của đơn vị trên hệ thống. Trên phạm vi cả nước, TABMIS đã được triển khai thành công tại 1.500 điểm sử dụng. 

Các chuyên gia cho rằng, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin sẽ nâng cao năng lực quản lý tài chính công, quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế và hiện đại hóa công tác lưu trữ dữ liệu cho các cơ quan Chính phủ…