Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn:

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác mạng xã hội trong tuyên truyền pháp luật

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu, trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội…

Ngày 4/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP tại Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng.

Trước đó, ngày 27/7, tại trụ sở UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị giao ban công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị giao ban công tác PBGDPL, ngày 27/7
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị giao ban công tác PBGDPL, ngày 27/7

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP tham gia góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo và dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn Hà Nội; Thảo luận cho ý kiến giai pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL trong 6 tháng cuối năm 2022; Thảo luận về việc phát ấn phẩm Pháp luật & Xã hội thuộc Báo Kinh tế & Đô thị cho các tổ hòa giải trên địa bàn TP sau khi kết thúc tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn TP Hà Nội.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhận xét, công tác PBGDPL trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm 2022 đã có sự điều chỉnh kịp thời, linh hoạt bám sát sự chỉ đạo của T.Ư và TP. Hội đồng Phối hợp PBGDPL đã tham mưu UBND TP xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai theo đúng nhiệm vụ đã đề ra. Hội đồng Phối hợp PBGDPL đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung đáp ứng phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP.

Đặc biệt, tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid-19 phù hợp với từng nhóm đối tượng mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật nói chung, về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng của cán bộ và Nhân dân Thủ đô. Việc tuyên truyền pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm của TP như pháp luật về cải cách hành chính, hai bộ quy tắc ứng xử, pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống xâm hại trẻ em... tiếp tục được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu, để công tác PBGDPL trên địa bàn TP được triển khai đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế, các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã; thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP tập trung triển khai một số nội dung.

Hội nghị giao ban công tác PBGDPL hôm 27/7
Hội nghị giao ban công tác PBGDPL hôm 27/7

Cụ thể, tiếp tục phát huy trách nhiệm hơn nữa của Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP trong tư vấn, tham mưu về công tác PBGDPL; trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng; trách nhiệm gắn kết của Hội đồng và gắn kết với trách nhiệm tham mưu về công tác PBGDPL tại các sở, ban, ngành; Định hướng nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng giai đoạn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL. Khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị TP tập trung triển khai các Kế hoạch, Chương trình, Đề án PBGDPL được T.Ư và TP ban hành. Xây dựng Kế hoạch, Đề án Chương trình PBGDPL kịp thời theo chỉ đạo của T.Ư và TP.

Trong đó, Sở Tư pháp chủ trì xây dựng 2 Kế hoạch: Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch “Đẩy mạnh PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa” trên địa bàn TP Hà Nội.

Công an TP chủ trì xây dựng 2 Kế hoạch: Kế hoạch “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn TP Hà Nội; Kế hoạch “Tuyên truyền, PBGDPL về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội”.

Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng Kế hoạch “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường giai đoạn 2022-2027”; Sở Xây dựng chủ trì xây dựng Kế hoạch tăng cường tuyên truyền PBGDPL về xây dựng, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2022-2025; Thanh Tra TP chủ trì xây dựng Kế hoạch tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP giai đoạn 2022-2025…

Sở Tư pháp tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn TP Hà Nội và đẩy mạnh triển khai thi hành trong thực tiễn.

Tiếp tục tham mưu UBND TP tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn TP; Tổ chức triển khai vận hành Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, pháp luật qua các chuyên trang, chuyên mục pháp luật của các báo và Đài Phát thanh, truyền hình theo những nhiệm vụ trọng tâm của TP.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP trong tham gia tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần