DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ứng Hòa: Hơn 87% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"

28-08-2015 17:06
Kinhtedothi - Ngày 28/8, huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm (2010 – 2015) thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được các cấp Đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện tham gia hưởng ứng mạnh mẽ. Nhờ đó, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. 

 
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu
Đến nay, toàn huyện có 45.016 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 87,2%; 104  Làng - Tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa, đạt 72,7%; 77 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 51%.

Bên cạnh đó, cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được huyện đẩy mạnh cả bề rộng và chiều sâu. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được được đông đảo người dân hưởng ứng thực hiện. Nhiều giá trị, nét đẹp văn hóa tuyền thống trong gia đình, họ tộc, hương ước làng và cộng đồng được kế thừa, phát triển. 

Cùng với đó, hệ thống các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở đang tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng động của người dân.  
TAG: