Ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP vừa có Công văn số 7771/UBND - KT, giao Sở Tài chính chủ trì khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2014, chuẩn bị xây dựng kế hoạch vốn năm 2015, bảo đảm xử lý triệt để nợ xây dựng cơ bản trong năm 2015, không để nợ xây dựng cơ bản các cấp ngân sách trên địa bàn TP trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, TP yêu cầu tập trung nguồn vốn cho công tác GPMB, các dự án, công trình trọng điểm, dân sinh bức xúc phải hoàn thành năm 2014, dự kiến hoàn thành năm 2015. Rà soát, đưa ra khỏi danh mục các dự án, công trình không có khả năng thực hiện cả về tiến độ xây dựng cũng như khả năng cân đối vốn năm 2014 và trong năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần