Ủy ban Dân tộc đề xuất được tiếp quản báo Gia đình Việt Nam

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến vừa ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi cơ quan chủ quản báo Gia đình Việt Nam từ Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam về trực thuộc Ủy ban này.

Một ấn phẩm của Báo Gia đình Việt Nam.
Tờ trình được xây dựng căn cứ theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Kế hoạch số 1738/HD-BTTTT ngày 4/6/2019 của Bộ Thông tin - Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Theo Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến, việc chuyển đổi xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, trong đó có nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy những phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc…
Trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban Dân tộc phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn và phổ biến kiến thức về xây dựng mô hình gia đình ít con, gia đình văn hóa, chăm sóc sức khỏe sinh sản; tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết…
Về phương án tiếp nhận, Ủy ban Dân tộc đề xuất chuyển nguyên trạng báo Gia đình Việt Nam từ cơ quan chủ quản Trung ương Hội Kế hoạch hoá gia đình về trực thuộc Ủy ban Dân tộc. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Dân tộc sẽ có 2 cơ quan báo chí là: Báo Dân tộc và Phát triển và báo Gia đình Việt Nam. Đây sẽ là 2 đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ về tài chính; đến năm 2024 - 2025, sẽ sắp xếp, kiện toàn theo Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ.