Vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 20/10, Hội đồng Lý luận T.Ư phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học “Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”.

Chủ trì buổi tọa đàm có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội : Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.
Báo cáo do Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày cho thấy, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Đảng bộ Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.
 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú phát biểu tại buổi tọa đàm.
Nổi bật là, Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo. Kinh tế Thủ đô luôn duy trì tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; khoảng cách về đời sống giữa các vùng miền, khu vực đô thị và nông thôn ngày càng được thu hẹp. Hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở được củng cố kiện toàn; có nhiều mô hình hay, cách làm mới được T.Ư nghiên cứu, nhân rộng và các tỉnh, thành trong nước học tập kinh nghiệm. Dân chủ trong Đảng, trong xã hội không ngừng được mở rộng và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Từ đó, vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao trong nước, khu vực và quốc tế.
 Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Cương lĩnh đã trao đổi nhiều vấn đề với Thành ủy Hà Nội để cùng tập trung làm rõ như: Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ở thôn, tổ dân phố; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hành dân chủ; nhận thức về Đảng cầm quyền và hoạt động của Đảng bộ TP; xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…
Nhằm làm rõ hơn một số vấn đề về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là mối quan hệ giữa kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian qua, kinh tế tập thể trên địa bàn TP Hà Nội đang có sự cơ cấu lại nên có hiệu quả, năng suất lao động cao hơn và sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường hơn. Còn kinh tế tư nhân trên địa bàn Thủ đô cũng đang đầu tư mạnh mẽ, đổi mới về công nghệ và nhiều DN có những công nghệ tương đương thế giới.
Từ đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, trước bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhất là cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đòi hỏi phải mạnh dạn bổ sung lý luận và những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đảm bảo phù hợp với từng vùng miền, tỉnh TP. Đặc biệt, phải tăng cường cải cách hành chính, hỗ trợ DN trong tiếp cận, chuyển giao khoa học công nghệ. Đồng thời, thay đổi mạnh mẽ tư duy và nhận thức về DN tư nhân gắn với chuyển dịch hợp lý kinh tế nhà nước.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tọa đàm. 
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, nhận thức rõ Cương lĩnh 2011 là văn bản rất quan trọng vì vậy Thành ủy, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở đã quán triệt, triển khai rất nghiêm túc. Trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ TP, Hà Nội đã chú trọng đổi mới, cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng thành các chương trình công tác lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ rất quyết liệt, chú trọng kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương…
Kết luận buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, bài bản, khoa học của Đảng bộ Hà Nội trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, với một báo cáo tổng thể, 8 báo cáo chuyên đề và 6 ý kiến phát biểu trực tiếp tại buổi tọa đàm, cùng với những thông tin hữu ích qua các buổi nghiên cứu, khảo sát tại huyện Đông Anh đã giúp đoàn có thêm nhiều tư liệu thực tiễn quý để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn T.Ư giao.