Tin mới

Thêm nhiều văn bản mới được ban hành

Thêm nhiều văn bản mới được ban hành

Kinhtedothi - Vừa qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 nghị định của Chính phủ và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Kết nối cơ sở dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu khác

Kết nối cơ sở dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu khác

Kinhtedothi - Thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Lập di chúc cho con tài sản

Lập di chúc cho con tài sản

Kinhtedothi - Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.
Việt Nam hoàn thiện pháp luật để phù hợp với các quy định Công ước chống tra tấn

Việt Nam hoàn thiện pháp luật để phù hợp với các quy định Công ước chống tra tấn

Kinhtedothi - Trước khi tham gia Công ước chống tra tấn, để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối cơ bản và đầy đủ cơ chế bảo đảm quyền không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục.
Phòng ngừa, cấm các hành vi tra tấn

Phòng ngừa, cấm các hành vi tra tấn

Kinhtedothi - Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cụ thể về 35 chức danh có thẩm quyền quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính và nơi tạm giữ người theo thủ tục hành chính...