Vận động bầu cử thế nào cho đúng?

Bích Hời - Duy Khánh -Trần Long
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo quy định của Luật bầu cử, vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử nếu họ được bầu làm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND.