Văn phòng HĐND TP Hà Nội: Gương mẫu thực hiện các quy tắc ứng xử

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/2, cơ quan Văn phòng HĐND TP Hà Nội đã triển khai Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP.

Đây cũng là cơ quan đầu tiên của TP triển khai, quán triệt và ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử này. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc dự hội nghị.

Trưởng các ban HĐND TP Hà Nội ký cam kết thực hiện Quy tắc. Ảnh: Hà Bình

Quán triệt kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND TP, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, cơ quan Văn phòng HĐND TP sẽ gương mẫu, đi đầu trong triển khai quyết định của TP về nội dung này. Theo đó, yêu cầu cán bộ, công chức nghiên cứu kỹ các nội dung của Quy tắc, nghiêm túc, chủ động tự giác thực hiện;  Văn phòng HĐND TP sẽ tổ chức trao đổi, mạn đàm Quy tắc ứng xử gắn với các quy định, phấn đấu là người cán bộ thực sự “kỷ cương, trách nhiệm, tận tình và thân thiện”. Đồng thời, thiết lập đường dây nóng (hòm thư công vụ) để các tổ chức, cá nhân và Nhân dân góp ý.
Để khẳng định quyết tâm gương mẫu, chủ động trong thực hiện các Quy tắc ứng xử, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng HĐND TP đã ký cam kết. Lãnh đạo các phòng, ban cũng khẳng định vai trò gương mẫu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cá nhân trong đơn vị mình.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc hoan nghênh tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng  HĐND đã nghiên cứu kỹ Quy tắc, viết cam kết thực hiện nghiêm Quyết định của UBND TP. Chủ tịch HĐND TP nêu rõ, cơ quan Văn phòng HĐND TP là đơn vị tham mưu cho HĐND TP quyết định các vấn đề quan trọng; thường xuyên tiếp xúc với cử tri, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, nên mỗi người cần gương mẫu, chủ động thực hiện một cách nghiêm túc các quy định trong Quy tắc ứng xử, để tiếp tục tạo niềm tin cho người dân về cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện Quy tắc ứng xử gắn với Chỉ thị số 08 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ̉ đô, Chỉ thị số 01 của UBND TP về việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017".
Về phương pháp thực hiện, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu Văn phòng HĐND TP rà soát toàn bộ nội dung công việc, giao nhiệm vụ, đôn đốc mỗi người  hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao, trong đó phát huy vai trò người đứng đầu các phòng, ban chuyên môn. “Mỗi cán bộ, công chức Văn phòng HĐND TP không chỉ thực hiện các Quy tắc ứng xử trong cơ quan, công việc, mà cần thực hiện tốt các quy tắc ứng xử tại nơi công cộng” - Chủ tịch HĐND TP lưu ý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần