Vào cuối tuần, "loa phường” chỉ phát khi có trường hợp đặc biệt

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Về thời gian, thời lượng phát, thời gian phát loa truyền thanh trên địa bàn các quận, huyện, thị xã tối đa 2 buổi sáng-chiều/ngày, 5 ngày/tuần, thứ 7 và Chủ nhật chỉ phát khi có trường hợp đặc biệt.

 ''Loa phường'' chỉ phát thứ 7, Chủ nhật khi có trường hợp đặc biệt. Ảnh minh họa
Theo Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội”, mới được UBND thành phố ban hành, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn quyết định số lượng loa và cụm loa truyền thanh phù hợp điều kiện thực tế từng địa bàn và đảm bảo đúng quy định của Bộ TT&TT về tiêu chuẩn kỹ thuật.
Khác với quy định cũ - ấn định cụ thể số lượng loa và cụm loa duy trì tại các phường thuộc các quận là từ 5 - 10 cụm (mỗi cụm tối đa 2 loa), UBND thành phố Hà Nội vừa điều chỉnh theo hướng giao chính quyền cấp quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn quyết định số lượng loa và cụm loa đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, đúng quy định của Bộ TT&TT về điều kiện kỹ thuật, có tính đến đặc điểm của cộng đồng dân cư. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tiếp nhận thông tin thiết yếu qua đài truyền thanh cơ sở.
Cũng trong quyết định mới, UBND TP Hà Nội điều chỉnh về nội dung, thời gian và thời lượng phát sóng của các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.
Theo đó, chương trình phát thanh của đài truyền thanh phường gồm có: Chương trình đài truyền thanh phường tự thực hiện và bài phát thanh dưới dạng CDC, VDC, file âm thanh đã được biên tập, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của thành phố, quận, phường, thông tin thiết yếu với địa bàn dân cư.
Chương trình phát thanh của đài truyền thanh xã, thị trấn gồm: Chương trình đài truyền thanh cơ sở tự thực hiện, chương trình tiếp sóng của đài cấp trên, bài phát thanh dưới dạng CDC, VDC, file âm thanh đã được biên tập, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của thành phố, cấp huyện, cấp xã, thông tin thiết yếu với địa bàn dân cư.
Về thời gian, thời lượng phát, thời gian phát loa truyền thanh trên địa bàn các quận tối đa 2 buổi sáng - chiều/ngày, 5 ngày/tuần, thứ Bảy và Chủ nhật chỉ phát khi có trường hợp đặc biệt, với thời lượng phát tối đa của mỗi buổi phát thanh là 15 phút.
Còn tại địa bàn các huyện, thị xã, thời gian phát loa truyền thanh cũng tối đa 2 buổi sáng-chiều/ngày, 5 ngày/tuần; thứ Bảy, Chủ nhật chỉ phát khi có trường hợp đặc biệt; nhưng thời lượng phát tối đa là 45 phút/buổi phát thanh, bao gồm cả thời lượng tiếp sóng đài cấp trên.
UBND thành phố Hà Nội cũng hướng dẫn rõ, trong trường hợp diễn ra sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm lớn, tình huống khẩn cấp (phòng chống thiên tai, dịch bệnh...) và các trường hợp đặc biệt khác, Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở TT&TT, UBND quận, huyện, thị xã.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần