[Video] Diễn đàn Công luận: Kinh tế báo chí - nhìn từ đại dịch Covid -19 (phần 1)

Theo báo Công luận
Chia sẻ Zalo

Phần 1 của chương trình Diễn đàn Công luận với chủ đề “Kinh tế Báo chí - Nhìn từ đại dịch Covid-19” là nơi các chuyên gia, các nhà quản lý, những người đứng đầu cơ quan báo chí cùng tôn vinh, khích lệ những người làm báo ở tuyến đầu chống dịch.