[Video] Quốc Oai đưa pháp luật vào cuộc sống bằng cách làm sáng tạo

Nguyễn Trọng - Công Dùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đưa pháp luật vào đời sống, huyện Quốc Oai đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền hệ thống truyền thanh, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục tập quán và đời sống sản xuất của nhân dân trên địa bàn.