[Video] Quy định về người được trợ giúp pháp lý

Nguyễn Trọng - Công Dùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã mở rộng hơn diện người được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006. Quy định về người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017?