Viện trợ không hoàn lại gần 68.000 USD cho giáo dục VN

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Dự án là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ của Nhật Bản cho giáo dục ở Việt Nam.

KTĐT - Với tổng số vốn đầu tư 67.632 USD, dự án là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ của Nhật Bản cho giáo dục ở Việt Nam.

Dự án “Trang bị thiết bị học tập tiếng Nhật” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ ngày 21/1.

Với tổng số vốn đầu tư 67.632 USD, dự án là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ của Nhật Bản cho giáo dục ở Việt Nam.

Dự án nhằm góp phần tạo điều kiện cho giáo viên và sinh viên Việt Nam có điều kiện học tập, nghiên cứu về Nhật Bản tốt và hiệu quả hơn; nâng cao trình độ chất lượng học tập, nghiên cứu của sinh viên và của Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản được thành lập năm 2007.

Tại các tỉnh, thành phố phía Nam, đây là dự án thứ 7 được Nhật Bản tài trợ từ năm 2003 đến nay với tổng kinh phí trên 300.000 USD.

Các dự án như trang bị thiết bị học tiếng Nhật cho Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cấp thiết bị tập luyện Judo cho Hội Võ thuật khiếm thị Thành phố Hồ Chí Minh, trang bị thiết bị quay phim, thiết bị âm thanh, ánh sáng..., đã hỗ trợ nhanh chóng và thiết thực những nhu cầu quy mô nhỏ về văn hóa, giáo dục tại các địa phương còn khó khăn./.