Việt Nam đã có học viện hỗ trợ khởi nghiệp

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) được quy định là cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; hỗ trợ, thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tư vấn, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ...
 Ảnh minh họa: Internet.
Học viện còn là nơi hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp; triển khai, hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng, khai thác, quản lý các khu làm việc chung, các khu chế tạo chung; liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo...
Về cơ cấu tổ chức, Học viện có các đơn vị trực thuộc như: Ban quản lý khoa học và đào tạo; Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Viện Nghiên cứu Phát triển công nghệ tiên tiến, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ; Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ; Khoa quốc tế và đào tạo sau đại học... 
Học viện được lãnh đạo bởi giám đốc và không quá 3 giám đốc.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần