Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác thương mại

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 26/10 tại Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, hiện nay kim ngạch buôn bán giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

 Tuy nhiên đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể: Năm 2009 số dự án đầu tư vào Việt Nam là 2.064 dự án, năm 2010 là 2.621 dự án, 7 tháng đầu năm 2011 là 2.823 dự án. Số vốn đăng ký năm 2009 là 16,2 tỷ USD, năm 2010 chiếm 22,5 tỷ USD, 7 tháng đầu năm 2011 là 23,4 tỷ USD.