Việt Nam tham dự Đại hội đồng UNESCO lần thứ 36

Chia sẻ

KTĐT - Từ ngày 25/10 đến ngày 10/11/2011, Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 36 Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Pháp.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội trên.

Đồng thời, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, lựa chọn các thành viên tham dự Hội nghị.

Đại hội đồng UNESCO tổ chức họp 2 năm 1 lần, phiên họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 35 đã tổ chức tại Pháp từ ngày 6 - 23/10/2009 với sự tham gia của đại diện 193 nước thành viên. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp này.

Được biết, kể từ khi gia nhập UNESCO, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của UNESCO về ý tưởng, nhận thức và kinh nghiệm cũng như những đóng góp về tài chính và kỹ thuật ban đầu cho một số dự án của Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO đã có những bước phát triển mới cả về lượng và chất và ngày càng thu được nhiều kết quả.