Việt Nam trúng cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế

Nam Khánh ( Theo VTV.VN)
Chia sẻ Zalo

Đại sứ, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao đã trở thành người Việt Nam đầu tiên trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên Hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017 - 2021.