Việt Nam và Liên Hợp quốc ký Kế hoạch hợp tác 2012 - 2016

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) Bùi Quang Vinh đại diện cho Chính phủ Việt Nam cùng đại diện 16 tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã ký Kế hoạch chung cho giai đoạn hợp tác 2012-2016 với tổng ngân sách thực hiện là 480 triệu USD.

Kế hoạch này sẽ tạo điều kiện để triển khai ba lĩnh vực trọng tâm mà LHQ và Chính phủ Việt Nam cùng thực hiện trong giai đoạn 2012-2016 gồm: hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được sự tăng trưởng bền vững, bình đẳng với tất cả mọi người; tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và bảo trợ xã hội; tăng cường quản trị công và sự tham gia.