DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Việt Nam xuất siêu hơn 1,08 tỷ USD

16-04-2014 15:23
Kinhtedothi - Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3 đạt hơn 13,15 tỷ USD, tăng 12,8% tương ứng tăng hơn 1,49 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2014. Trong quý I/2014, mức thặng dư kim ngạch ước đạt hơn 1,08 tỉ USD.
Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 3 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 3/2014 đạt gần 65,99 tỷ USD, tăng 13,8% tương ứng tăng  hơn 8 tỷ USD so với tháng 3/2013.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 32,45 tỉ USD, tăng 12,8% (tương ứng tăng hơn 3,69 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2013; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 33,54 tỉ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng hơn 4,31 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Như vậy, trong quý I/2014, mức thặng dư kim ngạch ước đạt hơn 1,08 tỉ USD.

Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 39,59 tỷ USD, tăng 17,6% tương ứng tăng hơn 5,93 tỷ USD so với tháng 3 năm 2013 và chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Đáng chú ý, trong kỳ 2 tháng 3, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 75 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 3/2014 đạt hơn 1,08 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 3/2014 là 222 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 3/2014 đạt gần 1,88 tỷ USD.

Tính riêng trong nửa cuối tháng 3, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 6,61 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 925 triệu USD về số tuyệt đối) so với 15 ngày đầu tháng 3. Đến hết tháng 3, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam  đạt gần 33,54 tỷ USD, tăng 14,8%  tương ứng tăng hơn 4,31 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.
TAG: