Vietcombank không trả đủ lãi trong 15 năm do lỗi phần mềm

Tiến Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ năm 2001 đến 2015, các khoản lãi phát sinh hàng tháng của tài khoản tiền gửi không kỳ hạn nhỏ hơn 1.000 đồng hoặc 0,1 đơn vị ngoại tệ đối đã không được hệ thống phần mềm của Vietcombank tính và hạch toán đầy đủ.

Đây là thông tin được Kiểm toán Nhà nước đưa ra khi thực hiện kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Theo Kiểm toán Nhà nước, phần mềm Host được ngân hàng đưa vào sử dụng từ năm 1999 đã "lỗi thời", do đó gây ra hoạch toán thiếu cũng như chi trả không đủ lãi tiền gửi không kỳ hạn cho khách hàng.
 
Cụ thể, từ năm 2001 đến 2015, hệ thống phần mềm của Vietcombank đã không hạch toán đầy đủ các khoản lãi phát sinh hàng tháng của các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn nhỏ hơn 1.000 đồng hoặc 0,1 đơn vị ngoại tệ đối với các ngoại tệ. Số tiền này lên tới xấp xỉ 10 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, không thể thực hiện xác định số liệu lãi phải trả khách hàng của các năm trên, mặt khác nhiều tài khoản đã tất toán nhiều năm trước, vì vậy việc xác định đúng tên đối tượng khách hàng theo từng tài khoản để thực hiện chi trả thực tế rất khó khăn.
Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cảnh báo, hệ thống phần mềm được Vietcombank mua lại của nước ngoài từ năm 1998 và một số phần mềm cho chính ngân hàng tự phát triển đang trong tình trạng chưa tiệm cận các thông lệ quản trị công nghệ thông tin quốc tế. Do đó việc khắc phục các hạn chế trên các phần mềm này là rất khó khăn.
Vietcombank phải thực hiện hạch toán và chi trả lãi tiền gửi không kỳ hạn cho khách hàng phát sinh năm 2015 số tiền gần 10 tỷ đồng, tính và hạch toán đầy đủ số lãi phát sinh năm 2016 theo đúng quy định, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới được Vietcombank công bố, trong năm 2016, ngân hàng này đã đạt lợi nhuận trước thuế 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so với 2015; tổng tài sản tăng 11%; tín dụng tăng trưởng 18%; huy động vốn tăng 15%; tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.