VietinBank làm ngân hàng phục vụ cho Dự án "Tăng cường kỹ năng nghề”

Chia sẻ

KTĐT - Ngân hàng Nhà nước giao Vietinbank làm ngân hàng phục vụ cho Dự án "Tăng cường kỹ năng nghề” có trị giá 70 triệu USD.

KTĐT - Ngân hàng Nhà nước giao Vietinbank làm ngân hàng phục vụ cho Dự án "Tăng cường kỹ năng nghề” có trị giá 70 triệu USD.

Ngày 1/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 2600/QĐ-NHNN về việc chỉ định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) phục vụ cho Dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” do ADB tài trợ.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Vietinbank làm ngân hàng phục vụ cho Dự án "Tăng cường kỹ năng nghề” trị giá 70 triệu USD theo Hiệp định Vay số 2652/2653-VIE(SF) ký ngày 5/10/2010 giữa đại diện Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB, nhằm xây dựng mạng lưới một số Trường cao đẳng nghề để đào tạo công nhân có kỹ năng cao ở một số nghề chủ chốt: điện, công nghệ thông tin,...
 
VietinBank chịu trách nhiệm thực hiện những quy định của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và quy định, hướng dẫn của ADB để phục vụ tốt cho Dự án nêu trên.