Vietnamobile được chuyển sang công ty cổ phần

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile không quá 49% vốn điều lệ.

Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư từ hợp đồng hợp tác kinh doanh về thiết lập và hoạt động mạng viễn thông di động mặt đất (BCC) giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội và Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.À.R.L thành Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile.

Công ty gồm 3 cổ đông là Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (50% vốn điều lệ), Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.À.R.L (49%) và bà Trịnh Minh Châu (góp 1%).

Tổng vốn đầu tư điều chỉnh là 1,248 tỷ USD. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vietnamobile được xử lý tài chính và chuyển lỗ của các bên liên doanh liên quan đến hợp đồng BCC khi chuyển thành công ty cổ phần.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và nợ nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến đầu tư thực hiện BCC.

Báo cáo của Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, tính đến cuối năm 2015, Vietnammobile có gần 11 triệu thuê bao. Trong năm 2015, đơn vị này có tổng doanh thu ước đạt 9.950 tỷ đồng, nộp ngân sách 177 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần