Vĩnh Phúc: Nhiều kết quả đáng khích lệ trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Sỹ Hào
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là chủ trương được đại đa số các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ủng hộ.

Chủ trương lớn, nâng cao đời sống nhân dân

Chiều 29/5 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị giao ban Báo chí tháng 5/2023 với nội dung triển khai kế hoạch tuyên truyền một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030; Đồng thời, đánh giá công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Nhà nước về báo chí và kết quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng.

Hội nghị Hội nghị giao ban Báo chí tháng 5/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức - thông tin về kết quả triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.  
Hội nghị Hội nghị giao ban Báo chí tháng 5/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức - thông tin về kết quả triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.  

Thông tin đến phóng viên về nội dung triển khai xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”, ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Việc triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh.

“Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ, kịp thời của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn… Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu cũng được đại đa số các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, ủng hộ. Đến nay bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.” – ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc nói.

Được biết, triển khai xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” là một chủ trương lớn của tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm các mục tiêu vừa nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư, vừa trú trọng phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ trương được triển khai đưa vào cuộc sống có rất nhiều cơ chế hỗ trợ nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.  

Theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 5/5/2023 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, về việc ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, quy định 16 chính sách hỗ trợ, cụ thể:

Hỗ trợ mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại; Hỗ trợ mô hình điểm du lịch cộng đồng; Hỗ trợ mô hình du lịch Homestay, Farmstay; Hỗ trợ mô hình vườn sản xuất; Hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà có giá trị kiến trúc; Hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Vĩnh Phúc;

Hỗ trợ lập quy hoạch; Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo và phát huy gia trị di tích được xếp hạng; Hỗ trợ duy trì thường xuyên hạ tầng, cảnh quan và môi trường; Hỗ trợ phục dựng, bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống;

Hỗ trợ năng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; Hỗ trợ quy tập các mộ riêng lẻ về nghĩa trang; Hỗ trợ sắp xếp lại các cột điện, đường dây điện hạ thế để đảm bảo an toàn giao thông, cánh quan; Hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế thôn, tổ dân phố đạt chuẩn do Bộ Y tế quy định; Hỗ trợ tự nguyện dừng hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư.

Những kết quả bước đầu đáng khích lệ

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm, tính đến ngày 28/5, có 28 khu thiết chế văn hóa - thể thao thuộc các Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; riêng đối với 2 tuyến phố đi bộ của thành phố Vĩnh Yên, hiện UBND TP Vĩnh Yên đã phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc: "Đến nay việc triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ."
Ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc: "Đến nay việc triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ."

Tại huyện Tam Đảo, hiện đã phê duyệt thiết kế bảo vệ thi công (BVTC) - Dự toán và phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng 5/5 Làng văn hóa kiểu mẫu. Các huyện, thành phố còn lại đang triển khai các thủ tục, hồ sơ liên quan đến lựa chọn nhà thầu, đấu thầu, phê duyệt thiết kế BVTC - Dự toán thực hiện các dự án khu thiết chế văn hóa - thể thao thuộc các Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn.

Hiện có 10/28 Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã khởi công, xây dựng công trình, gồm: huyện Bình Xuyên có 3/3 Làng văn hóa kiểu mẫu; huyện Sông Lô có 03/03 Làng văn hóa kiểu mẫu; huyện Yên Lạc có 3/3 Làng văn hóa kiểu mẫu; thành phố Vĩnh Yên có 1 Làng văn hóa kiểu mẫu đã khởi công xây dựng.

Về vấn đề hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, các sở, ngành cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao phụ trách chính sách, tiêu chí, mô hình xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030 đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu: xây dựng văn bản Hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chỉ, mô hình được giao phụ trách.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025; Nghị quyết thông qua Đề án và Bộ tiêu chí về xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và Nghị quyết Quy định về một số chính sách hỗ trợ thực hiện xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” giai đoạn 2023-2030 của HĐND tỉnh; quán triệt triển khai Đề án của UBND tỉnh về thí điểm xây dựng mô hình Làng Văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, nâng cao vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu bằng các hình thức phù hợp, dễ hiểu để người dân nắm bắt được, cùng với chính quyền các cấp triển khai thực hiện đề án đạt hiệu quả cao nhất.