Vốn đầu tư phát triển tăng 10,7%

Chia sẻ

Kinhtedothi - Tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 273,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP.

Cụ thể, vốn khu vực Nhà nước đạt 96,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng vốn và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 100,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,7% và tăng 11,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 76,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,9% và tăng 13,5%.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Được biết, trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện quý I ước tính đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,2% kế hoạch năm và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn trung ương quản lý đạt 9,3 nghìn tỷ đồng, bằng 16,5% kế hoạch năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 33,1 nghìn  tỷ đồng, bằng 17,4% kế hoạch năm và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 18% dự toán năm

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2016 ước tính đạt 182,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa 152,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,4%; thu từ dầu thô 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 13,2%.

Mặt khác, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2016 ước tính đạt 227,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán.

Bên cạnh đó, chi đầu tư phát triển trên 40,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 155,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,9%; chi trả nợ và viện trợ 31,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6%.