VPBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng người nước ngoài

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 vị Phó Tổng giám đốc của VPBank đã làm việc cho ngân hàng này trong thời gian trên 2 năm.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Theo văn bản số 20/2020/CV-HĐQT về việc công bố thông tin miễn nhiệm nhân sự của VPBank, doanh nghiệp này đã có Quyết định số 87/2020/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Kosaraju Kiran Babu - Phó Tổng giám đốc. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/2/2020.
Ngân hàng này cũng ra Quyết định số 94/2020/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt quan hệ lao động đối với ông Sanjeev Nanavati - Phó Tổng giám đốc. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/2.
Trước khi bị miễn nhiệm, ông Kosaraju Kiran Babu giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối tín dụng tiểu thương từ ngày 28/11/2017, còn ông Sanjeev Nanavati giữ chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực và Giám đốc điều hành cao cấp từ ngày 16/7/2018.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, thành viên Ban Kiểm soát của ngân hàng cũng có đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị VPBank cho biết đã nhận đơn của bà Thủy và sẽ đưa ra đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để các cổ đông xem xét phê duyệt.