VTC14 xin lỗi về phóng sự “Khi áo trắng học sinh chìm trong khói shisha“

Chia sẻ

VTC14 xin lỗi về phóng sự “Khi áo trắng học sinh chìm trong khói shisha“