DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai: Dồn điền đổi thửa bảo đảm tính công khai, minh bạch đúng quy định

Bài, ảnh: Công Tâm
26-07-2021 05:52
Kinhtedothi - Sau nhiều tháng xã Bình Minh, huyện Thanh Oai triển khai dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đất sản xuất nông nghiệp tại 9 thôn, trong đó có thôn Chua, nhằm bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và TP Hà Nội. Qua đó địa phương đã hoàn thành dồn những ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn giúp hạn chế sức lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất cây trồng và tăng nguồn thu trong sản xuất cho người dân.
Tin liên quan
  • Xã hội hóa giai đoạn 2 khu giết mổ gia cầm tập trung tại xã Bình Minh Xã hội hóa giai đoạn 2 khu giết mổ gia cầm tập trung tại xã Bình Minh
Một trong những xứ đồng của thôn Chua, xã Bình Minh đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa theo quy định.
Triển khai tuần tự các bước
Căn cứ để xã thực hiện các bước là Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 8/5/2013 của UBND huyện Thanh Oai về triển khai công tác DĐĐT gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp và căn cứ vào hướng dẫn số 02/HD-PKT ngày 15/5/2013 của phòng Kinh tế về việc xây dựng phương án DĐĐT, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đào đắp giao thông thuỷ lợi nội đồng trên toàn địa bàn giai đoạn 2013 - 2015.
Cùng với đó, căn cứ vào đồ án quy hoạch xây dựng NTM của xã Bình Minh đã được phê duyệt và tình hình thực trạng cũng như điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp của thôn Chua. Qua đó, ngày 15/5/2013, Đảng ủy xã Bình Minh ban hành Nghị quyết số 18/NQ-ĐU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác DĐĐT đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2013 - 2015 gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Tiếp đến, UBND xã Bình Minh thành lập Ban Chỉ đạo DĐĐT của xã và tiểu ban DĐĐT các thôn, trong đó có thôn Chua. Để thực hiện bảo đảm theo quy định, tiểu ban DĐĐT thôn Chua đã xây dựng phương án chi tiết, đồng thời triển khai quy trình 7 bước theo hướng dẫn số 121/HD-UBND ngày 20/8/2012 của UBND huyện Thanh Oai về quy trình thực hiện công tác DĐĐT đất sản xuất nông nghiệp.

Nhằm bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, công khai công tác DĐĐT để người dân biết, cùng bàn và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Từ giữa năm 2013 đến ngày 8/3/2014, tiểu ban DĐĐT thôn Chua đã triển khai nhiều cuộc họp xã viên HTX và cán bộ thôn rồi mới thi công đào đắp bờ vùng, bờ thửa, kênh mương tưới tiêu, tổ chức bốc thăm vị trí rồi giao 35,57ha đất sản xuất nông nghiệp tại thực địa 10/20 xứ đồng cho 319 hộ dân thôn Chua.
Đồng thời, đến cuối năm 2016 cán bộ thôn, xã và xã viên HTX hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2017 đến nay đã có 70% hộ trong tổng số 319 hộ dân thôn Chua đã được cấp Giấy CNQSD đất, số còn lại chưa cấp do phải chỉnh thông tin họ tên và làm thủ tục với cơ quan thuế. Qua đó các hộ dân đã ổn định sản xuất không để đất bỏ hoang tránh lãng phí.

Cùng thống nhất các nội dung

Theo ông Nguyễn Đức Thông - nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng tiểu ban DĐĐT thôn Chua cho biết, tại thời điểm triển khai, tiểu ban DĐĐT của thôn đã tổ chức hàng chục cuộc họp xã viên HTX, cán bộ thôn, xã, huyện tham gia thống nhất vùng dồn và rà soát đối với các hộ có diện tích ở vùng DĐĐT.
Trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng NTM của xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thôn công khai việc rà soát tổng số quỹ đất của các hộ và hiện trạng giao thông, thủy lợi nội đồng tại 10 xứ đồng thực hiện DĐĐT.
Trong đó, xác định rõ các tuyến đường trục chính nội đồng, bờ vùng bờ thửa, kênh tưới tiêu, phân lô ô thửa để làm cơ sở cho việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thi công đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống tưới tiêu đồng bộ giúp thuận tiện đi lại phục vụ sản xuất.

Căn cứ vào kết quả rà soát, thống kê, phân loại và thống nhất tại các cuộc họp xã viên HTX, cán bộ thôn, tiểu ban DĐĐT thôn Chua cũng xác định đối với quỹ đất 5% (quỹ đất 2) phải bảo đảm trên tổng số diện tích đất canh tác của thôn, không lấy vào đào đắp đường giao thông, thủy lợi nội đồng và ưu tiên đối với các gia đình chính sách.
Đồng thời, thống nhất phân ra thành 4 loại ruộng theo phương án để tính hệ số K (hệ số chênh lệch) giữa ruộng tốt xấu. Cũng tại các cuộc họp xã viên HTX, nhiều ý kiến đã được nêu ra để cùng nhau bàn bạc làm rõ rồi được người dân thôn Chua và tiểu ban DĐĐT nhất trí cao triển khai thực hiện làm cơ sở pháp lý.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Thông, do quỹ đất 5% của thôn Chua chỉ còn 2,59ha/53,07ha tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp nên không bảo đảm theo quy định khiến việc mở rộng bờ vùng, bờ thửa từ 1,5 - 2m thành 4 - 5m phải thống nhất theo hướng trích (hay là đóng góp) 19m2/sào ruộng của xã viên HTX để mở rộng đường giao thông nội đồng. Nội dung này đã được bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng chỉ còn một số hộ trong tổng số 319 hộ đại diện các hộ dân thôn Chua thực hiện DĐĐT có ý kiến thắc mắc việc đóng góp 19m2/sào để mở rộng đường giao thông nội đồng.
Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức gắp thăm, nhận ruộng rồi hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất nông nghiệp được 100% các hộ đồng thuận cùng thực hiện. Từ tháng 3/2014 người dân đã nhận ruộng canh tác, đến cuối năm 2016 hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất. Tuy nhiên, sau nhiều năm trôi qua, thời gian gần đây có 20 hộ kiến nghị việc cấp Giấy CNQSD đất nông nghiệp phải tính cả 19m2/sào của các hộ đóng góp mở rộng làm đường giao thông nội đồng và hệ thống rãnh tiêu vào Giấy CNQSD đất.

Liên quan đến nội dung này, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh Phạm Đình Phùng (thời điểm DĐĐT ông Phùng là Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo DĐĐT của xã) khẳng định, tại thời điểm triển khai DĐĐT 8 thôn trên địa bàn xã diễn ra thuận lợi, người dân ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Riêng thôn Chua khi tổ chức họp dân có nhiều ý kiến thắc mắc cũng đã được cán bộ thôn, xã, huyện giải đáp, làm rõ.
Qua đó, đa phần các hộ hiểu rõ lợi ích của việc DĐĐT nên đồng thuận ủng hộ với mong muốn sớm được triển khai để giao ruộng cho các hộ sản xuất. Đặc biệt, thời điểm tổ chức bốc thăm thứ tự để được tiếp tục bốc thăm nhận ruộng rồi triển khai giao ruộng tại thực địa và hoàn thiện hồ sơ, các hộ dân đồng thuận cao, cùng nhau thực hiện mới cấp được Giấy CNQSD đất. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã có 20 hộ dân đưa ra ý kiến khiến cán bộ và hàng trăm hộ dân khác bức xúc.

Để làm rõ những kiến nghị, thắc mắc của người dân, ngày 15/7/2021, UBND huyện Thanh Oai đã thành lập tổ kiểm tra, rà soát công tác DĐĐT tại xã Bình Minh, đặc biệt là đối với thôn Chua. Theo kế hoạch, đầu tháng 8/2021 sẽ ban hành kết quả kiểm tra rồi trả lời các hộ dân theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng