Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 8/11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Thông báo kết luận số 130 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 của Thành ủy về “Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, tình hình KNTC trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, chủ yếu liên quan đến GPMB Đống Đa, Từ Liêm, Hà Đông, Thạch Thất… Đặc biệt, có những vụ đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình nhưng công dân vẫn không chấp nhận mà cố tình khiếu kiện, nhất là các vụ khiếu nại liên quan đến GPMB. Bên cạnh đó, có  tình trạng lợi dụng quyền KNTC để xúi giục, kích động, thậm chí có sự liên kết các đoàn KNTC với nhau để tạo sức ép với các cơ quan chức năng, gây mất ANTT. Trên thực tế, một số dự án do tác động của tình hình KNTC đã bị chậm tiến độ triển khai, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong khâu tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn TP. Đó là một số địa phương chưa gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính; công tác xử lý đơn còn nhiều hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở. Một số vụ KNTC còn chậm giải quyết, gây bức xúc cho người dân và phát sinh khiếu kiện vượt cấp…

Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo - Ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết KNTC.

Kết luận hội nghị, nhấn mạnh những diễn biến phức tạp của tình trạng KNTC trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải phối hợp chặt chẽ và phát huy trách nhiệm trong công tác này; tăng cường kiểm tra và xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị từ TP đến cơ sở trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, GPMB và giải quyết KNTC.

Đồng chí cho rằng, các đơn vị cần chấn chỉnh hoạt động tổ chức tiếp công dân nhằm hạn chế bức xúc ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giám sát việc tiếp công dân và giải quyết KNTC của HĐND, UB MTTQ các cấp.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái yêu cầu các cấp, các ngành củng cố, kiện toàn hoạt động và nâng cao chất lượng cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tổ chức đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng với chính sách đãi ngộ phù hợp. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo do Quốc hội mới ban hành để nâng cao nhận thức của nhân dân.

Tại hội nghị, Thành ủy đã trao tặng bằng khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết KNTC.

Từ năm 2007 đến nay, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp nhận 399.972 lượt người đến KNTC; tiếp nhận, xử lý 240.708 đơn các loại; thụ lý theo thẩm quyền 18.914 vụ KNTC, đã giải quyết được 17.944 vụ, đạt 94%. Cơ quan chức năng kiến nghị đã thu hồi về cho nhà nước hơn 16 tỷ đồng; 211.189m2 đất nhà; thu hồi 282 giấy chứng quyền sử dụng đất; trả lại cho người dân 87,7 tỷ đồng và 5.120m2 đất, nhà; kiến nghị xử lý kỷ luật 1.080 người….