Xác nhận mức độ khuyết tật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hỏi: Cháu nhỏ bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ không đi lại được, nay tôi là người đại diện theo pháp luật cho cháu muốn làm thủ tục xác nhận mức độ khuyết tật cho cháu, cần làm như thế nào?Lý Ngọc Việt (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Đáp: Trường hợp của bác tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Luật Người khuyết tật năm 2010, muốn làm thủ tục xác nhận mức độ khuyết tật cho cháu nhà bác, bác cần thực hiện như sau:

-  Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm triệu tập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, gửi thông báo về thời gian xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

-  Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tổ chức việc xác định mức độ khuyết tật, lập hồ sơ xác định mức độ khuyết tật và ra kết luận.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Thực hiện theo đúng trình tự như trên, bác sẽ biết được cháu nhà mình ở mức độ khuyết tật như thế nào để có căn cứ xem cháu có được hưởng chính sách trợ cấp hay không theo quy định của pháp luật.