Xây đề án nhà ở cho người hưởng lương ngân sách

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội đang tích cực chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng “Đề án nhà ở cho đối tượng được hưởng lương ngân sách trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và 2020.”

KTĐT - UBND TP Hà Nội đang tích cực chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng “Đề án nhà ở cho đối tượng được hưởng lương ngân sách trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và 2020.”

Đây là một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính Phủ về việc ban hành một số cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên và nhà ở cho công nhân lao động, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Đến nay, thành phố đã nhận được ý kiến của 15 bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn. Để đề án có tính thực tiễn và phù hợp với các văn bản pháp luật khi đi vào cuộc sống, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến góp ý xây dựng đề án này.

Xây dựng cơ chế nhà ở để giữ nhân lực

Theo UBND TP Hà Nội, căn cứ Luật Nhà ở và Nghị Quyết 18 của Chính phủ, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị chỉ dành cho các đối tượng chưa có nhà hoặc đã có nhà nhưng diện tích bình quân dưới 5m2 sàn/người.

Các đối tượng hưởng lương từ ngân sách có nhà ở với diện tích trên 5m2 sàn/người chưa có cơ chế chính sách để giải quyết.

Trong khi đó, theo điều tra dân số và nhà ở năm 2009, diện tích ở bình quân đầu người khu vực nội thành Hà Nội là 20,63m2/người, đồng thời theo Luật cán bộ công chức tại Điều 14 quy định cán bộ, công chức được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, các đối tượng trên lại không đủ điều kiện để mua nhà ở thương mại theo giá thị trường.

Do đó, UBND TP Hà Nội cho rằng, việc xây dựng cơ chế chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố là cần thiết nhằm thu hút nhiều nhân tài yên tâm làm việc, góp phần cải thiện điều kiện ở, nâng cao hiệu quả công tác.

Theo đề án thành phố xây dựng, đối tượng được áp dụng là các cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang chưa được phân nhà hay  chưa được hưởng bất kỳ ưu đãi nào về nhà ở của Nhà nước. Trong đó, chia thành hai nhóm đối tượng: nhóm 1 có diện tích nhà ở bình quân dưới 5m2/người, là các đối tượng đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nhóm 2 bao gồm các đối tượng có diện tích nhà ở trên 5m2/người.

Đối với cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang, ngoài việc xây dựng theo kế hoạch phát triển nhà chung của thành phố cần có phương án giải quyết riêng cho phù hợp với điều kiện đặc thù của ngành như nhà ở cán bộ độc thân, loại hộ gia đình.

Cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư

Nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức, đề án đã đưa ra các giải pháp về quỹ đất, tài chính tính dụng, cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư và giải pháp công nghệ.

Trong đó, ngoài giải pháp chung, thành phố đưa ra giải pháp cho hai nhóm phát triển quỹ nhà theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và phát triển quỹ nhà ở cho người hưởng lương từ ngân sách có nhà ở bình quân trên 5m2/người và dưới 20m2/người.

Đối với giải pháp phát triển quỹ nhà theo Quyết định 67/2009/QĐ-TTg, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được áp dụng thuế suất ưu đãi, thuế giá trị gia tăng ở mức cao nhất, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% thuế trong 5 năm tiếp theo, được áp dụng thuế suất doanh nghiệp là 10%...

Còn theo giải pháp phát triển quỹ nhà ở cho người hưởng lương từ ngân sách có nhà ở bình quân trên 5m2/người và dưới 20m2/người, nhà đầu tư được thành phố xem xét cho phép được nộp tiền sử dụng vào thời điểm thanh toán lần cuối với người mua nhà, được thành phố hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước).

Theo đó, xây dựng nhà ở cho đối tượng này sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất tính sát giá thị trường. Quỹ đất để xây nhà thu nhập thấp được lấy từ quỹ đất 20% chủ đầu tư các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở bàn giao lại thành phố, đất xen kẹt trong các khu dân cư... Mỗi căn hộ sẽ có diện tích từ 50-120 m2 để người mua có điều kiện chọn lựa.

2020: Cơ bản giải quyết nhà cho đối tượng hưởng lương ngân sách

Theo kế hoạch thực hiện của đề án, từ 2011-2015, thành phố sẽ giải quyết cơ bản chỗ ở cho người thu nhập thấp  có nhu cầu bức xúc về nhà ở (chưa có nhà hoặc diện tích nhà ở  dưới 5m2/người), phấn đấu đạt 15.500 căn hộ, tương ứng 1,1-1,5 triệu m2 nhà ở. Các đối tượng có nhà ở bình quân trên 5m2/người và dưới 20m2/người, phấn đấu  đạt 10.000 căn hộ, tương ứng 1,5 triệu m2 nhà ở (ưu tiên giải quyết cho các đối tượng  bình quân  5m2/người đến 10m2/người).

Giai đoạn 2016-2020, sẽ cơ bản giải quyết nhà ở cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách có nhà ở dưới 5m2/người; phấn đấu đạt mức bình quân 20m2/người đối với đối tượng có nhà ở bình quân dưới 20m2/người.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay, có 72 bộ, ngành, đơn vị  Trung ương và Hà Nội tổng hợp nhu cầu nhà ở của đơn vị với số lượng lên tới gần 580.000 người, trong đó nhóm 1 có 126.000 người.