Xây dựng Bệnh viện Y học hạt nhân và Ung bướu tại Nghệ An

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để phục vụ việc chuẩn đoán và điều trị bệnh ung thư cho nhân dân tại địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương xây dựng cơ sở Y học hạt nhân và Ung bướu tại tỉnh Nghệ An.

KTĐT - Để phục vụ việc chuẩn đoán và điều trị bệnh ung thư cho nhân dân tại địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương xây dựng cơ sở Y học hạt nhân và Ung bướu tại tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Nghệ An thống nhất quy mô Dự án và phần hỗ trợ của Ngân sách Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về đề xuất của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cần thành lập khẩn cấp một chương trình "Chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng quốc gia" và phục hồi tên trường Đại học Răng Hàm Mặt, Viện Răng Hàm Mặt quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Y tế nghiên cứu, giải quyết. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện theo đúng nội dung Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Theo đó, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội trực thuộc Bộ Y tế và Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Kinh tế đô thị cuối tuần