Xây dựng chính sách cho thanh niên tình nguyện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Nội vụ đang đề xuất và lấy ý kiến vào dự thảo về các chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

Theo dự thảo, thanh niên tình nguyện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình khi tham gia hoạt động tình nguyện tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo liên tục từ 24 tháng trở lên; được tham gia sinh hoạt đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp Đoàn, kết nạp Đảng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Trường hợp có hành động dũng cảm thực hiện nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và Nhân dân mà bị chết hoặc bị thương thì được cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc cho hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật đối với người có công.

Khi kết thúc hoạt động tình nguyện, thanh niên tình nguyện được hưởng những chính sách ưu tiên về học nghề theo quy định của pháp luật về dạy nghề. Đối tượng này cũng được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho hưởng chính sách về tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức như đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi theo quy định của pháp luật nếu tham gia hoạt động tình nguyện liên tục từ 24 tháng trở lên tại các vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ tình nguyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần