Xây dựng cơ chế điều hành Quỹ bình ổn giá điện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành cơ chế điều hành Quỹ bình ổn giá điện.

Cũng tại văn bản này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương có quyết định thành lập các Tổng công ty phát điện trực thuộc EVN trong tháng 4/2012.

Đồng thời, Bộ Công Thương phải chỉ đạo EVN hoàn thành việc chuyển đổi các hợp đồng mua bán điện theo Thông tư 41/2010/TT-BCT trước ngày 30/4/2012.

Đây cũng là thời hạn để Bộ Công Thương xây dựng và phê duyệt phương án điều tiết khí, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn khí, công bằng, minh bạch giữa các khách hàng sử dụng khí.

Trước ngày 31/3/2012, Bộ Công Thương phải chỉ đạo hoàn thành việc thẩm định và ban hành 7 quy trình hướng dẫn thực hiện Quy định vận hành thị trường điện; chỉ đạo các nhà máy điện còn lại hoàn thành việc đầu tư thiết bị trong hàng rào nhà máy, hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện thử nghiệm, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thông tin phục vụ cho điều hành thị trường điện. Đồng thời, chỉ đạo các bên có liên quan khẩn trương hoàn thành đàm phán để ký Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương đàm phán để hoàn thành việc chuyển đổi các hợp đồng mua bán điện theo quy định của Thông tư 41/2010/TT-BCT; đối với các nhà máy điện hạch toán phụ thuộc, các nhà máy điện EVN chiếm cổ phần chi phối hoàn thành chuyển đổi trước ngày 15/4/2012; các nhà máy điện ngoài EVN hoàn thành chuyển đổi trước ngày 30/4/2012.

Thông báo nêu ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, quá trình phát triển của ngành điện Việt Nam cần thiết phải hình thành thị trường điện để thu hút đầu tư vào phát triển ngành điện; kết quả vận hành thị trường điện thí điểm cho thấy các quy định quy phạm pháp luật và kinh nghiệm vận hành thị trường điện đã cho kết quả ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, các kết quả này chưa thực sự phản ánh đúng hành vi của thị trường điện do chưa thực hiện thanh toán. Phó Thủ tướng đồng ý thực hiện thanh toán thực theo thị trường cho các nhà máy đủ điều kiện từ ngày 1/5/2012 để thử nghiệm các hệ thống liên quan đến thanh toán và đánh giá hiệu quả của thị trường.

Kinh tế đô thị cuối tuần