Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Đức

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định về việc quy định cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Đức, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 23/2 tới.

Trường Đại học Việt - Đức là trường công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 1/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trường được thành lập trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức.

Đại học Việt - Đức đã khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 10/9/2008, Trường dự kiến sẽ có 5.000 sinh viên vào năm 2020. Trọng tâm đào tạo của trường là các ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Đại học Việt - Đức sẽ trở thành 1 trong 200 trường đại học có chất lượng nhất trên thế giới, là biểu tượng của trí tuệ và khát vọng nghiên cứu khoa học. Hiện 80% đội ngũ giảng viên của Trường đều đã được đào tạo tại Đức hoặc châu Âu.

Trường đặt trụ sở chính tại Khu đại học Thủ Đức, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Kinh tế đô thị cuối tuần