Xây dựng, đối mới chính sách nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội

Đức Toản - Thu Nhung
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 03/06/2017, Ban Chấp hành Trung Ương ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW khẳng định vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước. Theo đó, DNNN “là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”.

 Đồng thời, là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước (NSNN); thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội.
Song song với đó, nhiệm vụ "xây" và "chống" để tạo ra đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo DNNN có tính Ðảng cao, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực điều hành và quản trị chuyên nghiệp phù hợp chuẩn mực quốc tế, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước đòi hỏi cần những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Do đó, nhằm củng cố thêm cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, trọng tâm là việc quản lý, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội thảo “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp” vào ngày 4/12/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ICC, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
 
Tham dự chương trình có sự góp mặt của Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng chủ trì hội thảo và các đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các chuyên gia kinh tế, các tổ chức quốc tế và các cơ quan báo chí truyền thông.

Cùng với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS),  Nhãn hàng Đạm Phú Mỹ-NPK Phú Mỹ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex chương trình sẽ góp phần hoàn thiện công cụ quản lý nhà nước, khắc phục những thiếu sót, đưa ra các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp nhà nước đảm bảo phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ việc xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị trong năm 2021.