Xây dựng đường nối vào di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Ngục Đắk Glei

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ về cho phép sử dụng vốn Dự án đường Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Ngục Đắk Glei.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ về cho phép sử dụng vốn Dự án đường Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum và Ngục Đắk Glei.

Song song với việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải nâng cấp hoàn trả đường phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum.

* Về việc đầu tư tuyến đường khắc phục ngập úng hai bên sông Cầu Rào khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Quảng Bình quyết định theo thẩm quyền; đồng thời, cân đối từ nguồn ngân sách địa phương năm 2010 và huy động mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Quảng Bình từ kế hoạch năm 2011.

Kinh tế đô thị cuối tuần