Xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học

Trần Long - Thuỳ Linh - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Dự thảo Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025”, mục tiêu Chương trình nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô; Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực...

Chiều 11/3, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, trình bày Dự thảo Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, mục tiêu Chương trình số 07-CTr/TU nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô; Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng trình bày Dự thảo Chương trình số 07-Ctr/TU.
Về mục tiêu cụ thể, Chương trình xác định, xây dựng TP Hà Nội trở thành Trung tâm công nghệ cao với tiềm lực nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng chuyển giao công nghệ dẫn đầu cả nước; là đầu tàu cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý, quản trị tiên tiến…
Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP dẫn đầu cả nước vào năm 2025, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2030 và thuộc nhóm dẫn đầu Châu Á vào năm 2045; Trở thành trung tâm cung ứng đào tạo nhuồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng trình độ quốc tế hàng đầu cả nước..; Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị TP, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, xây dựng TP thông minh.
Một số chỉ tiêu đưa ra gồm: Năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP; Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7-7,5%; Tỷ lệ sản phẩm nộng nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 70% trên tổng sản phẩm nông nghiệp; Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP…
Chương trình cũng đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho kinh tế Thủ đô; Tăng cường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tăng cường liên kiết hợp tác và hội nhập.